Produkty

Produkty spoločnosti Bohemia Pharmaceuticals


Stafal®

Stafal® je dermálny roztok, ktorý obsahuje polyvalentné fágové částice, pôsobiace na široké spektrum kmeňov Staphylococcus aureus, vrátane MRSA kmeňov. Je preukázaný účinok aj na ostatné druhy rodu Staphylococcus.

viac informácií

Bakteriálne lyzáty

Bakteriálne lyzáty sú pripravky, ktoré pôsobia imunomodulačne na imunitný systém.

viac informácií

Lytické enzýmy

Vzhľadom k stúpajúcej rezistencii voči antibiotikám prechádza fágová terapia svojou renesanciou a je rozvíjaná hlavne u infekcií vyvolánými bakteriálnymi rodmi Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Escherichia, Enterococcus a listeria.

viac informácií