Bakteriálne lyzáty

Bakteriálne lyzáty sú prípravky, ktoré pôsobia imunomodulačne na imunitný systém.


Všeobecne

Bakteriálne lyzáty sú prípravky, ktoré pôsobia imunomodulačne na imunitný systém, rovnako ako napr. alergény alebo vakcíny. Sú vyrobené z usmrtených a rôzne spracovaných bakteriálnych tiel alebo ich částí - bakteriálnej steny, organel. Spôsob usmrtenia a deštrukcie baktérií môže byť rôzny - mechanická deštrukcia, chemická deštrukcia, fyzikálna deštrukcia (zmrazenie a opakované zahriatie), enzymatická fermentácia. Terapeutický prínos týchto prípravkov je daný predovšetkým mikroorganimami z ktorých sú pripravené.

Vzhľadom k svojej stabilnej štruktúre a šetrnému spracovaniu sú schopné veľmi účinne pôsobiť na imunitný systém, cielene ho stimulovať, a tak ho dopredu pripraviť na stretnutie s mikroorganizmami, ktoré môžu spôsobovať určité ochorenia.

Bakteriálne antigény sú prirodzené antigény vonkajšieho prostredia, ktoré pôsobia na ľudský organizmus. Sú rozpoznávané imunitným systémom, ktorý dokáže voči ním vytvárať obrannú reakciu. Experimentálne štúdie taktiež potvrdzujú bezpečnosť týchto prípravkov bez vyznamnejších nežiadúcich účinkov.

Je všeobecne známe, že terapeutický prínos všetkých týchto "imunomodulačných" prípravkov je daný 

predevšetkým mikroorganizmom z ktorého sú pripravené, preto si tieto jednotlivé lyzáty nekonkurujú, ale naopak dopĺňaju sa.

Termín lyzát je tiež veľmi všeobecný názov pre prípravky, ktoré sú vyrobené z najrôznejších "divokých", kultivovaných alebo individuálne vyizolovaných bakteriálnych kmeňov.

U týchto imunomodulátorov sa v experimentálnych pokusoch prejavuje nielen ovplyvnenie bakteriálnych infekcií, ale aj ovplyvnenie prirodzenej - nešpecifickej imunity, čo sa prejavuje zvýšonou obranyschopnosťou voči vírusom, nádorom a ochrany proti radiácii.


Naša produkcia

Naše bakteriálne lyzáty sú vyrábané zo špeciálnych bakteriálnych kmeňov, ktoré sú na svete unikátne a majú zbierkový charakter. Tieto vo svojej zbierke vlastní práve spoločnosť Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. Identický vstupný materiál teda nemôže iný výrobca použiť. Naviac máme v konkrétne vyrábanom sortimentedlhú tradíciu a naše know-how, ktoré sa taktiež odráža vo vlastnostiach a použití samotného liečivého prípravku.

Obsah a zloženie jednotlivých lyzátov v prípravkoch môže byť rôzny. V našom laboratóriu je možné pripraviť individuálne zloženie i koncentráciu prípravkov z baktérií získaných z ložísk infekcie konkrétneho pacienta (nosohltan, tonzily, hnisavé ložiská, furunkul, moč), alebo zo zmesi zásobných epidemiologicky aktuálnych kmeňov u opakovaných infekcií rôznych jedincov, vo forme roztoku alebo sušiny pre prípravu kapslí alebo tabliet.

Bunky sú produkované modernými fermentačnými technológiami s využitím špeciálnych kultivačných médií. Získaná bakteriálna masa sa šetrne inaktivuje, zahustí a lyzuje (rozbije). Vzniknutý lyzát je následne purifikovaný.

Dôkazy o veľmi komplexnom vplyve BL na imunitný systém boli potvrdené mnohými publikáciami. Takisto je potvrdený prenos antigénnych podnetov imunomodulačných molekúl z črevného obsahu k lymfatickému tkanivu.

Bakteriálne lyzáty charakterizuje:

 • Vysoká terapeurická účinnosť

 • Prakticky nulová toxická rakcia

Bakteriálne lyzáty ktoré vlastníme

Společnost Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o. ponúka naším klientom portfólio bakteriálných lyzátov.

 • Haemophillus influenzae
  pôvodca nebezpečných detských epiglotitíd, hnisavých respiračných onemocnení
 • Streptococcus pneumoniae
  pôvodca mnohých typov pneumokokových infekcií (pneumónie, akútna sinusitída, zápal stredného ucha, meningitída, osteomyelitída, endokarditída, mozgový absces,...)
 • Escherichia coli
  pôvodca bakteriémií, nozokomiálných infekcií, uroinfekcií,... Jedna z nejčastejších bakterií prítomná v klinických vzorkách
 • Staphylococcus aureus
  pôvodca rôznych infekcií od miernych zápalov kože a käkých tkanív až po život ohrozujúce sepsey, syndrom toxického šoku a nekrotizujúce pneumónie
 • Streptococcus agalactiae
  pôvodca ˇažkých sepsí a meningitíd novorodencov

Zoznam bakteriálných kmeňov spoločnosti Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o. pre výrobu prípravkov k povzbudeniu imunity horných dýchacích ciest, alebo jednotlivých bakteriálných lyzátov.

 • Streptococcus pyogenes
 • Streptococcus viridans
 • Haemophilius influenzae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Klebsiella pneumoniae
 • Klebsiella ozaenae
 • Moraxella (Neisseria) catarrhalis

Potravinové doplnky


Fagostaf® akut - potravinový doplnok

Jedná sa o zmes bakteriálnych lyzátov vo forme lyofilizovanej tablety. Lyofilizovaná tableta obsahuje bakteriálny lyzát z 5 inaktivovaných bakteriálnych kmeňov: Haemophilus influenzae, Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Bakteriálne kultúry sú pomnožované v tekutých médiach a pre prípravu tablety je použitá ich zmes.

Klinické použitie

Zmes bakteriálnych lyzátov v lyofilizovaných tabletách se používá ako potravinový doplňok, s preventívnym účinkom proti ochoreniam horných dýchacích ciest.

Dávkovanie a spôsob použitia

1 tableta 3x denne. Nechať voľne rozpustiť v ústach, potom namenej pol hodiny nepiť a nejesť.