Stafal

Antistafylokokový bakteriofág


Stafal® je dermálny roztok, ktorý obsahuje polyvalentné fágové částice, pôsobiace na široké spektrum kmeňov Staphylococcus aureus, vrátane MRSA kmeňov. Je preukázaný účinok aj na ostatné druhy rodu Staphylococcus.

Stafal je registrovaný v Slovenskej Republike

V Českej Republike je Stafal dostupný v rámci Špecifického liečebného programu (SpLP) pre pracoviská alergologicko-imunologické, otorhinolaryngologické a chirurgické.


Viac informácií pre odborníkov ve zdravotníctve

Obsah tejto části web-stránky je určený výlučne pre odbornú zdravotnícku verejnosť. Kliknutím na "SÚHLASÍM" prehlasujem, že som jej členom.

SÚHLASÍM