Výroba

Spoločnosť Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o., vyrába vysoko kvalitné imunologické a farmaceutické prípravky ako aj výživové doplnky. Výroba je situovaná vo vlastných výrobných priestoroch, ktoré odpovedajú náročným požiadavkám európských smerníc, čo je jedným z predpokladov pre registráciu a export prípravkov do zahraničia.


Dôkazom vysokej úrovne výrobného prostredia a odbornosti pracovníkov spoločnosti Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o. je získanie certifikátu spĺňajucého európske kritéria Správnej výrobnej praxe (EU GMP) a príslušnými certifikátmi v súlade s platnou národnou legislatívou a legislatívou EU v oblasti výroby liekov a výživových doplnkov

Všetky výrobné procesy prebiehajú v kontrolovaných čistých priestoroch s použitím farmaceutických výrobných zariadení, ktoré spĺňajú prísne kvalifikačné a validačné požiadavky. Vstupné suroviny sú pravidelne dôkladne kontrolované v zmysle schválených produktových a materiálových špecifikácií. V priebehu výroby sa sledujú vybrané kvalitatívne parametre v rámci priebežnej výrobnej a medzioperačnej kontroly.

Tento systém kvality zaručuje, že všetky finálne produkty sú bezpečné, účinné a kvalitné.

V súčasnosti je hlavná časť výroby spoločnosti Bohemia Pharmaceuticals sústredená na výrobu liečivého prípravku pre lokálne použitie s názvom Stafal.