Výskum a vývoj

Za podpory grantov z Európskej únie a akademických ištitúcií sa spoločnosť venuje širokému spektru výskumu a vývoja. Mimo prioritný výskum bakteriofágov a lytických enzýmov taktiež vyvýjame imunomodulačné lieky a potravinové doplnky.Výskum bakteriofágov

V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne sa okrem iného zaoberáme ďalšou inováciu antistafylokokového preparátu. Ide o polyvalentný virulentný bakteriofág pre lokálnu liečbu stafylokokových infekcií. Ten umožňuje liečiť stafylokokové infekcie s väčším úspechom ako antibiotika a bez rizika vzniku infekcie.

viac informácií

Výskum lytických enzymov

v spolupráci so Stredoeurópskym technologickým inštitútom Masarykovej Univerzity v Brne (CEITEC MÚ BRNO) venuje výskumu a vývoju vysoko účinných fágových lytických enzýmov pre terapiu stafylokokových infekcií

viac informácií

Vývoj potravinových doplnkov

Vývoju potravinových doplnkov na bázi bakteriálných lyzátov venuje naša společnosť velků pozornosť. Bakteriálne lyzáty sú prípravky, ktoré pôsobia imunomodulačne na imunitný systém, rovnako ako napr. alergény alebo vakcíny. Sú schopné veľmi učinne pôsobiť na imunitný systém a cielene ho stimulovať.

viac informácií