Lytické enzýmy

Vzhľadom k stúpajúcej rezistencii voči antibiotikám prechádza fágová terapia svojou renesanciou a je rozvíjaná hlavne u infekcií vyvolánými bakteriálnymi rodmi Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Escherichia, Enterococcus a Listeria. 


Využiteľnosť lytických enzýmov ako antimikobiálneho agens je nielen v humánnej medicíne, kde v súčasnosti narastá rezistencia baktérií voči stále väčšiemu počtu antibiotík, ale aj vo veterinárnom lekárstve a potravinárstve, kde je nutné kontrolovať kontamináciu potravín rôznymi patogénmi. Ďalej sa môžu, vďaka špecifickej väzbe proteínov na povrch baktérií, využívať k ich detekcii a diagnostike.

V procese samotnej lýzy sa uplatňujú fágom kódované enzýmy, tzv. lytické proteíny, ktoré degradujú integritu bunkovej steny baktérií hydrolýzou bunkovej steny.

V súčasnej dobe je známe využitie fágových lytických enzymov v humánnej a veterinárnej oblasti. Formy jednotlivých prípravkov sú rôzne. Jedná sa predovšetkým o tekuté liekové formy, prípadne spreje, či žuvačky